ICM Conferences
Go start
Deadlines
Conferences
ALGEBRA-07
    1st message
    2nd message
    Proceedings
    Register
Search
Login
Register
  All conferences / 2007 / ALGEBRA-07 / Proceedings Russian 


International Conference

Algebra and its applications

Conference proceedings

sort by [ table of content | topic ]  101 111 121 131 141 151 161 171 ] of 179 by [ 10 50 100 ]

141. 
Chistyakov D. S.
Endomorfnyie kvazirazlozhimyie abelevyi gruppyi bez krucheniya ranga 3 
142. 
Chubarova-Sedova E. I.
O konechno-tsentralizatornyih gruppah 
143. 
Shemetkova O. L.
Konechnyie gruppyi s faktorno tsentral'nyimi elementami prostogo poryadka 
144. 
Shumakova E. O.
Gruppyi tsentral'nyih edinits tselochislennyih gruppovyih kolets metatsiklicheskih grupp Frobeniusa 
145. 
Shumakova E. O.
Tsentral'nyie edinitsyi tselochislennyih gruppovyih kolets diedral'noj i obobschennoj poludiedral'noj grupp 
146. 
Yakovlev B. V.
Ob usloviyah, pri kotoryih reshetka izomorfna reshetke podgrupp nil'potentnoj gruppyi bez krucheni 
147. 
Yardyikov E. Yu.
O nasledstvennosti kol'tsa endomorfizmov delimoj gruppyi 
148. 
Alamian V.
Multiplier and pair of groups 
149. 
Bardakov V. G.
Virtual nd welded braids and some their presentation 
150. 
Barry T. S., Sebeldin A. M., Sylla A. L.
On abelian groups which centers of the endomorphism rings are isomorphic 

sort by [ table of content | topic ]  101 111 121 131 141 151 161 171 ] of 179 by [ 10 50 100 ]
 Contacts: ICM SB RAS, 2003  Place:
   Webmaster
   Institute
 Akademgorodok
 Krasnoyarsk
 Russia