ICM Conferences
Go start
Deadlines
Conferences
ALGEBRA-07
    1st message
    2nd message
    Proceedings
    Register
Search
Login
Register
  All conferences / 2007 / ALGEBRA-07 / Proceedings Russian 


International Conference

Algebra and its applications

Conference proceedings

sort by [ table of content | topic ]  101 111 121 131 141 151 161 171 ] of 179 by [ 10 50 100 ]

131. 
Farukshin V. H.
Ekvivalentnyie kategorii abelevyih grupp 
132. 
Fedorov S. N.
O kvazifrobeniusovyih M-gruppah 
133. 
Hisamiev N. G.
O konstruktivnyih nil'potentnyih Rp-gruppah bez krucheni 
134. 
Hodalevich A. D.
Klass Shunka universal'nyih algebr indutsirovannyij formatsiej 
135. 
Horeva N. A.
Graduirovannyie algebryi Li malogo ranga harakteristiki 3 
136. 
Tsarev A. V.
Psevdogomomorfizmyi modulej nad kol'tsom psevdoratsional'nyih chisel 
137. 
Cheraneva A. V.
O reshetke kongruentsij polutela 
138. 
Chernikov N. S., Dovzhenko S. A.
O gruppah s usloviem minimal'nosti dlya neabelevyih podgrupp 
139. 
Chehlov A. R.
Stroenie podgrupp abelevyih grupp, invariantnyih otnositel'no proektsij 
140. 
Chibrikov E. S.
O peresechenii odnoporozhdennyih idealov svobodnoj algebryi Li 

sort by [ table of content | topic ]  101 111 121 131 141 151 161 171 ] of 179 by [ 10 50 100 ]
 Contacts: ICM SB RAS, 2003  Place:
   Webmaster
   Institute
 Akademgorodok
 Krasnoyarsk
 Russia